สงขลา​ – เกษตรกรต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ตลาดเกษตร ม.อ.คณะทรัพยากรธรรมชาติ ชาว ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ ยืนยัน ผักอินทรีย์ ตลาดยังมีความต้องการสูงยังไปได้อีกไกลมาก คนกินเยอะ คนผลิตน้อย มันสวนทางกันอยู่ ถ้าเราซื่อสัตย์กับลูกค้า รับประกันได้ว่า ผักอินทรีย์ของเรายังเติบโตอีกเยอะในตลาด


ที่แปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาของ​ นายคำนึง สร้อยสีมาก เกษตรกรต้นแบบตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากร ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ใช้พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกผักแบบผสมผสานแบบหลากหลายชนิด มีทั้ง คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง กระเพรา โหระพา มะระ มะนาว บวบ มีอีกหลายชนิด การที่เราปลูกผักแบบผสมผสานแบบนี้โดยไม่ใช้สารเคมี หนอนแมลงจะกระจายกันกิน ชอบผักชนิดไหนมันก็กินชนิดนั้นโดยที่เราไม่ใช้สารเคมี หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การปลูกพืชล่อแมลง เมื่อแมลงชอบผักอย่างหนึ่งเขาก็จะไม่กินอีกอย่างหนึ่ง ก็เหลือผักให้ได้กินได้ขาย แต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้สารเคมี ผลผลิตทุกอย่างใช้สารเคมี เมื่อนั้นความสมดุลในแปลงจะหายไปหมด แต่ถ้าเราสร้างความสมดุลย์ในแปลงแบบธรรมชาติให้หนอนกินบ้างให้แมลงกินบ้างที่เหลือเราจะได้กินได้ขาย

ในส่วนความตั้งใจที่มาทำเกษตรอินทรีย์ เมื่อก่อนทำกินเองจะต้องปลอดภัยก่อน ถ้าจะทำขายคนที่ซื้อของเราที่กินของเราก็จะต้องปลอดภัยด้วย ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการทำเกษตรอินทรีย์ก็คือคนปลูกปลอดภัยผู้บริโภคปลอดภัยนี่คือหัวใจหลักๆที่จะทำเกษตรอินทรีย์ ผักที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นผักพื้นบ้านผักสวนครัวที่ทุกคนสามารถปลูกได้ โดยไม่ใช้สารเคมี ในแปลง 1 ไร่สามารถปลูกผักได้ถึง 14 -16 ชนิด

ทางด้านตลาดทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ จะเก็บรวบรวมผลผลิตนำไปขายที่ตลาดเกษตร ม.อ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ลูกค้าส่วนใหญ่มีทั้งอาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามาเยอะมาก สำหรับรายได้จากการขายผักอินทรีย์ที่ตลาดเกษตร ม.อ.ประมาณเดือนละ 50,000 บาท ผักอินทรีย์ ตลาดยังมีความต้องการสูงยังไปได้อีกไกลมาก คนกินเยอะ คนผลิตน้อย มันสวนทางกันอยู่ ถ้าเราซื่อสัตย์กับลูกค้า รับประกันได้ว่า ผักอินทรีย์ของเรายังเติบโตอีกเยอะในตลาด

นายคำนึง สร้อยสีมาก เกษตรกรต้นแบบตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวว่า ความตั้งใจที่มาทำเกษตรอินทรีย์ เมื่อก่อนทำกินเองจะต้องปลอดภัยก่อน ถ้าจะทำขายคนที่ซื้อของเราที่กินของเราก็จะต้องปลอดภัยด้วย ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการทำเกษตรอินทรีย์ก็คือคนปลูกปลอดภัยผู้บริโภคปลอดภัยนี่คือหัวใจหลักๆที่จะทำเกษตรอินทรีย์ ผักที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นผักพื้นบ้านผักสวนครัวที่ทุกคนสามารถปลูกได้ โดยไม่ใช้สารเคมี ในแปลง 1 ไร่สามารถปลูกผักได้ถึง 14 -16 ชนิด มี คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง กระเพรา โหระพา มะระ มะนาว บวบ มีอีกหลายชนิด

ทางด้านตลาดทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ จะเก็บรวบรวมผลผลิตนำไปขายที่ตลาดเกษตร ม.อ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ลูกค้าส่วนใหญ่ประชาชนทั่วไปเข้ามาเยอะมาก เพราะตลาดเกษตร ม.อ.เป็นตลาดที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจเป็นตลาดสีเขียว เป็นตลาดที่ปลอดภัยจากสารเคมี 100% ผมทำเกษตรอินทรีย์มา 16 ปีปีนี้เป็นปีที่ 17 เป็นแปลงที่ได้รับการรับรองจากออร์แกนิกไทยแลนด์ ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของประเทศไทย ในส่วนความรู้สึกที่ได้มาทำเกษตรอินทรีย์ มีความภูมิใจเล็กๆเมื่อเราไปขายแล้วลูกค้าบอกว่าขอบคุณนะค่ะ ขอบคุณนะครับ ที่ปลูกผักแบบนี้ให้เรากินเพราะเดี๋ยวนี้สารเคมีตกค้างในผักในผลไม้เยอะมาก เกษตรกรที่มีความขยัน มีความอดทน มีความเพียร แล้วมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคผักอินทรีย์จะไปได้อีกไกลมาก คนกินเยอะมาก คนผลิตน้อยมาก มันสวนทางกันอยู่ ถ้าเราซื่อสัตย์กับลูกค้า รับประกันว่า ผักของเรายังเติบโตอีกเยอะในตลาด