วันนี้​ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ที่ หาดจันทร์สว่าง ม. 1 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีชาวประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ตำบลหัวเขา ประมาณ 50 คน ร่วมตัวชุมนุมกันอย่างสงบเพื่อเรียกร้อง หลังได้ผลกระทบ โดยไม่สามารถหาสัตว์น้ำเพื่อทำมาหากินได้ เนื่องได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการวางสายเคเบิ้ลของบริษัท ที โอ ที ซึ่งได้ดำเนินโครงการวางสายเคเบิ้ลในทะเลอ่าวไทยมาขึ้นที่บริเวณจังหวัดสงขลา โดยที่ พ.ต.ท. ชิต สิงค์แก้ว รองผู้กำกับ สภ.สิงหนคร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจากอำเภอสิงหนครมาร่วมสังเกตุการณ์และรักษความปลอดภัย


นายสมิท หมัดประสิทธิ์ ชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบ เปิดผยว่า โครงการดังกล่าวเริ่มขึ้นประมาณต้นเดือนกันยายน ซึ่งระหว่างดำเนินโครงการเกิดฝุ่นละลองในทะเลและแนวท่อสายเคเบิ้ลก็มาทับซ้อนกับพื้นที่ทำการประมงทำให้ส่งผลกระทบ ต่อการหากุ้งหาปลา ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีตัวแทนจากบริษัทหรือเจ้าของโครงการมาบอกกล่าวหรือมาชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบแต่อย่างใด วันนี้จึงรวมตัวกันออกมาเพื่อเรียกร้องให้ทางบริษัทส่งตัวแทนมาเจรจาเพื่อหาทางแก้ปัญหาให้กับชาวประมง โดยมีข้อเรียกร้องว่า อยากให้เปลี่ยนแนวท่อวางสายเคเบิ้ลไปทางอื่น หรือไม่ก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับชาวประมง

ทั้งนี้การร่วมตัวของชาวประมงได้วันนี้ยังไม่ตัวแทนจากบริษัทมารับข้อเรียกร้อง โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ชาวประมงที่มาร่วมชุมนุมจึงสลายตัวและตะกลับไปหารือร่วมกันต่อไป