ผู้ช่วยรัฐมนตรี ก.อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน ECO INNOVATION FORUM 2019

วันที่ 23 ก.ย. 62 นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “ECO INNOVATION FORUM 2019” โดยมีนายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติ และมีนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

“ECO INNOVATION FORUM 2019” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Circular Economy: Way to Smart and Sustainable Eco Industrial Town มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายใต้หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสอดรับกับการขยายตัวของประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้น