กิจกรรมปั่นจักรยานลดภาวะโลกร้อน 2562

“Phang nga Car Free Day 2019

          นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ในฐานะประธานฝ่ายจัดกิจกรรมและสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา กล่าวรายงานในพิธีเปิด กิจกรรมปั่นจักรยานลดภาวะโลกร้อน 2562 “Phang nga Car Free Day 2019” ในวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ลานหน้าองค์พระหลวงพ่อทวดจังหวัดพังงา โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมปั่นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานลดภาวะโลกร้อน 2562 “Phang nga Car Free Day 2019” จัดโดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน     และลดภาวะโลกร้อน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพโดยการปั่นจักรยาน และเพื่อให้ชาวพังงามีความรักสามัคคีและ  ร่วมแสดงออกสำนึกรักบ้านเกิด โดยปั่นรอบเมืองพังงา ตามเส้นทางที่กำหนด ออกจากชมรมจักรยานบริเวณ ลานหลวงพ่อทวด-โรงพยาบาลพังงา-ตลาดพังงา-วัดสราภิมุข-ข้ามสะพานเลี้ยวขวาสู่ถนนเลี่ยงเมือง-สะพาน    สิริสมบัติ-สู่ถนนเทศบาลบำรุงเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานถ้ำน้ำผุดเลี้ยวขวาสู่ถนนไร้ฝุ่น-ที่พักสงฆ์โพธิธรรมสถาน ระยะทาง 14 กิโลเมตร