หาดใหญ่ – ม.อ.ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษดิจิทัล เพิ่มศักยภาพสินค้า-บริการเกษตร ชี้คนใต้ต้องปรับตัวสู่ยุคใหม่ รมช.อุตฯ หนุนเชื่อมนักลงทุน

ผศ.ดร.นิวัติ  แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าพบ นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการ Digital Park การศึกษาและผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษดิจิทัล การดำเนินงานโครงการวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ให้สอดรับกับแนวทาง Thailand 4.0 ของประเทศ และการส่งเสริมอุตสาหกรรม new s-curve

ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า จากการหารือดังกล่าว ม.อ.ได้มีการนำเสนอการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษดิจิทัล เพื่อยกระดับการเกษตรภาคใต้ (SEC-d) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามมติ ครม.สัญจร ที่จังหวัดชุมพร 

โดยมหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมทั้งในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมหลักของภาคใต้

ทั้งในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และพัฒนาชุมชน ทางกระทรวงอุตสาหกรรมยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และจะนำร่างข้อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ new s-curve ของประเทศต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์กายภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล กล่าวเสริมว่า โครงการดังกล่าว เป็นแรงดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาในพื้นที่ ช่วยพลิกเศรษฐกิจของหาดใหญ่ในยุคดิจิทัล เพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการด้านเกษตรในพื้นภาคใต้

รวมทั้งต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการขาย อาทิ นำยางเป็นสารสกัดเป็นเซรั่ม คอสเมติก เพื่อให้มีมูลค่าสูงขึ้น “คนใต้เป็นคนเก่ง แต่ต้องปรับตัวสู่ยุคใหม่”

ติดตามอ่านเพิ่มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1066 วันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค.61