สถานการณ์หมอกควันไฟในหาดใหญ่ล่าสุด อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ อาจจะทำให้เกิดอาการ ระคายเคืองตา แสบตา คันแสบที่ผิวหนัง แสบจมูก ไอ คอแห้ง หายใจเหนื่อย แน่นหน้าอก ปวดมึนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน
กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคปอด หอบหืด ภูมิแพ้ ผู้ป่วยโรคหัวใจ รวมถึงประชาชนทั่วไป ควรระวัง คือ งดกิจกรรมกลางแจ้ง อยู่ภายในอาคาร ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดขิด ใส่หน้ากาก เมื่อจำเป็นต้องออกไปข้างนอก ดื่มน้ำเยอะ ๆ หากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์

สามารถเฝ้าระวังและติดตามค่าความเข้มข้นฝุ่นละออง PM2.5 ได้ที่ http://airsouth.things.in.th
ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์