ชุมชนสงขลา และอาสาสมัครกรีนพีซรวมพลังเก็บขยะ ตรวจสอบแบรนด์ขยะพลาสติกในวันทำความสะอาดชายหาดสากล

21 กันยายน 2562 เนื่องในวันทำความสะอาดชายหาดสากล หรือ International Coastal Cleanup Day ในวันนี้ กลุ่มสงขลาฟอรั่ม Beach for Life และอาสาสมัครกรีนพีซ ราว 60 คน ร่วมเก็บขยะชายหาดบริเวณแหลมสนอ่อน จังหวัดสงขลา และตรวจสอบแบรนด์สินค้าจากขยะพลาสติก (Brand Audit) เพื่อรวบรวมข้อมูลประเภทพลาสติกและแบรนด์สินค้าที่พบบริเวณหาด และเรียกร้องให้บริษัทต่าง ๆ แสดงความรับผิดชอบต่อปัญหามลพิษพลาสติกอันเกิดจากขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง พิชามญชุ์ รักรอด หัวหน้าโครงการรณรงค์ยุติมลพิษพลาสติก กรีนพีซ ประเทศไทย กล่าวว่า “เป็นเรื่องน่ากังวลที่เรายังคงเจอขยะพลาสติกในทุก ๆ สภาพแวดล้อม ตั้งแต่บนภูเขาไปจนถึงทะเล ขยะพลาสติกเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เช่น สัตว์ป่าและสัตว์ทะเลหลายชนิดด้วย และที่น่าเศร้าใจที่สุด คือ มีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าสงวนตายเพราะกินขยะพลาสติกเข้าไป มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเก็บขยะพลาสติกให้หมดไปจากสิ่งแวดล้อมได้หากเรายังคงผลิตและบริโภคพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งในปริมาณมากเช่นในปัจจุบัน ดังนั้น ทางออกที่ยั่งยืนที่สุด คือการหยุดมลพิษพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง คือ การหยุดผลิตและหยุดใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง แล้วมองหาวัสดุทางเลือกอื่นที่ยั่งยืนทดแทน”