วันนี้ (21 กันยายน 2562) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดโครงการ “ลูกพระบิดาจิตอาสา” กิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และคัดแยกขยะ ร่วมสืบสานพระปณิธาน ม.อ. “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยมี ดร.พนิดา​ สุขศรีเมือง​ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 500 คน ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

ทั้งนี้กิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ กิจกรรม World Cleanup Day ณ หาดสมิหลา หาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา, กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ณ หอพักนักศึกษา ม.อ. และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ณ สวนป่า และพื้นที่ภายใน ม.อ. โดยทุกคนพร้อมใจรวมพลังช่วยกันทำความสะอาดอย่างเข้มแข็ง