วันที่ 20 กันยายน 2562 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรม 390 ปี ชัยบุรี วิถีเมืองเท่พัทลุง” โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2562 ณ ที่บริเวณเมืองเก่าชัยบุรี  ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง บริเวณสนามศาลากลาง จ.พัทลุง และสนามหน้าศาล จ.พัทลุง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ การแสดงพื้นบ้าน และวิถีชีวิต ชาวพัทลุง และเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงไปสู่ในระดับสากล

โดย รมว.พิพัฒน์ ได้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมกิจกรรม 2 จุด คือ ที่สนามศาลากลาง จ.พัทลุง ซึ่งมีกิจกรรมวิถีเท่ โดยนำวิถีชีวิตของชาวบ้านมาจัดแสดง กิจกรรมฝีมือเท่ เป็นการแสดงความสามารถของคนพัทลุง เช่น การแกะรูปหนังตะลุง การร้อยลูกปัดมโนราห์ การสานเสื่อกระจูด ฯลฯ และกิจกรรมวิถีกินเท่ นำอาหารที่เป็นของดีของพัทลุง มาสาธิตวิธีการทำ พร้อมวางขายให้นักท่องเที่ยวด้วย ส่วนที่สนามหน้าศาล จ.พัทลุง เป็นของการแสดง แสง สี เสียง เสียง เล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาของเมืองพัทลุงในอดีตโดยแบ่งเป็นองค์ต่าง ๆ 10 องค์ จัดแสดงทั้ง 5 คืน เริ่มเวลา 20.00-21.00 น. นอกจากนี้ ยังมีการแสดงบนเวที หนังตะลุง มโนราห์ และศิลปินนักร้อง อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมที่บริเวณเมืองเก่าชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง จะมีพิธีทางศาสนา กิจกรรมนำเที่ยวเมืองเก่าโดยมัคกุเทศก์ กิจกรรมย้อนยุค การรำมโนราห์ฉลองเปิดเมืองเก่า ส่วนในภาคกลางคืน จะมีการแสดงของศิลปินนักร้อง และมหรสพ โดยนักท่องเที่ยวสามรถร่วมชมกิจกรรม และเที่ยวงานในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น