มท.2 ลุยพื้นที่สงขลา มอบนโยบายปฏิบัติงาน ติดตามการเตรียมความพร้อม พร้อมปล่อยขบวนเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา รองรับอุทกภัย วาตภัย และดินโคล่นถล่มช่วงฤดูมรสุมที่จะถึง ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

วันนี้ (20 ก.ย. 62) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมายังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมบูรณาการการทำงานให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสาธารณภัย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในช่วงมรสุมภาคใต้ได้สั่งการให้ ปภ.สำรวจพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่เสี่ยง ที่อาจจะเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ สำคัญที่สุดคือการรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัย ดูแลเรื่องอาหาร และแหล่งผลิตน้ำดื่ม

รวมทั้งประสานบูรณาการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหาร การไฟฟ้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ขณะเดียวกัน ต้องมีการทบทวนซ้อมแผนและถอดบทเรียนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของพื้นที่ต่างๆนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดพื้นที่ความรับผิดชอบ ประจำปี 2562 ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ตรวจแถวกำลังพล และปล่อยขบวนรถเครื่องจักรกลสาธารณภัย วัสดุอุปกรณ์ประกอบในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ฯ

จากนั้นชมการสาธิตศักยภาพรถยนต์ต่อต้านวินาศกรรมพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล(LUF 60) และรถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันได้สูง ขนาด 37 เมตร และ 90 เมตร

ที่มาข้อมูล : ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา