สงขลา – ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควัน “อินโด” อย่างใกล้ชิด พร้อมแนะประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันสุขภาพ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง

วันนี้ (20 ก.ย. 62) ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียที่พัดปกคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันสุขภาพและได้รับผลกระทบจากหมอกควันน้อยที่สุด

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันข้ามแดนภาคใต้สาเหตุมาจากภัยแล้งและการเผาพื้นที่เกษตรกรรม ณ บริเวณเกาะสุมาตรา และเกาะกาลิมันตัน ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกอบกับปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา ทั้งทิศทางลมและปริมาณฝน ทำให้พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน

ซึ่งในระยะนี้ประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเมื่อออกจากบ้าน ลดกิจกรรมกลางแจ้ง ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษและใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ซึ่งทางจังหวัดสงขลาได้ให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการสูดดมฝุ่นสะสม โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการเฉียบพลัน ทั้งโรคระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง อีกทั้งการสัญจรเดินทางโดยยานพาหนะให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพทัศนวิสัยในการมองเห็นน้อยลง

สำหรับสถานการณ์หมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ช่วงบ่ายในวันที่ 20 กันยายน 2562 พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่บริเวณ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีปริมาณฝุ่นละออง โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่าเท่ากับ 55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและปริมาณฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM 10) เท่ากับ 67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งลดลงจากเมื่อวานเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาทำให้หมอกควันเจือจางลง สภาพอากาศดีขึ้น

ด้าน นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการเฝ้าระวังรายงานผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค (โรคตาอักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคผิวหนังอักเสบและโรคระบบทางเดินหายใจ) ทุกวัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเอง การใช้หน้ากากแก่ประชาชนในวงกว้างผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันสุขภาพและได้รับผลกระทบจากหมอกควันน้อยที่สุดหากอยู่ในพื้นที่สีเหลือง สีส้ม สีแดง ควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง กลุ่มเสี่ยงควรพักผ่อนอยู่ในบ้าน ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ไอ ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ขอให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

ที่มาภาพ ข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สงขลา