สงขลา – พลิกฟื้นนาร้างนาทวี! “นายกฯศุภสัณห์” ปลูกฝังเยาวชนเรียนรู้การทำนา ตระหนักคุณค่าข้าว

นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำนาและสาธิตการดำนาแก่เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อสอนนักเรียนเรียนรู้กระบวนการปลูกข้าว ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง และตระหนักคุณค่าของข้าว เมื่อ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา

นายศุภสัณห์ กล่าวว่า จากการพานักเรียนสาธิตการดำนา เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของข้าว รวมทั้งเรียนรู้กระบวนการทำนา ตั้งแต่การเริ่มปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งต้องเริ่มปลูกฝังเยาวชนตั้งแต่เด็กเล็ก ใส่ความรู้ให้เขาได้ทราบว่า ข้าวที่ทานอยู่ทุกวันนั้น มีคุณค่า อย่ากินทิ้งกินขว้าง

ซึ่งเด็ก ๆ ดีใจที่ได้ลงพื้นที่หาประสบการณ์นอกห้องเรียน เพราะบางคนไม่รู้วิธีการทำนา ทำให้สนุกสนานที่จะเรียนรู้

ทุ่งนาบริเวณบ้านวังโต้ อ.นาทวี ชาวบ้านไม่ทำนาปล่อยให้ร้าง กลุ่มชาวนาเริ่มพลิกฟื้นการทำนา ตนก็ร่วมด้วย เดิมพื้นที่หน้าบ้านเป็นนาร้าง จึงขอเจ้าของที่ทำนา จำนวน 10 กว่าไร่ โดยนำพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงมาปลูก และยินดีให้ความรู้แก่เยาวชนเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

ติดตามอ่านเพิ่มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1066 วันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค.61