สำหรับความคืบหน้ากรณีที่ประชาชนในภาคใต้ตอนล่างที่ต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควันจากไฟป่าที่ประเทศอินโดนีเซียที่พัดเข้ามาปกคลุมพื้นที่ต่อเนื่องมา 3 วันและเป็นวิกฤติหมอกควันที่หนักสุดในรอบปีนี้อากาศปิดฝุ่นควันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 กันยายน 2562 ประชาชนในจ.สงขลาทั้งในพื้นที่อ.เมืองสงขลา และอ.หาดใหญ่ ได้นัดไปรวมตัวชุมนุมกันที่หน้าสถานกงสุลอินโดนีเซียประจำจ.สงขลา ที่ อ.เมืองสงขลาอย่างสันติ เพื่อร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียเร่งแก้ปัญหาหมอกควัน

โดยมีการชูป้ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสะท้อนให้เห็นถึงความเดือดร้อนของชาวสงขลาจากผลกระทบของควันพิษที่พัดมาจากอินโดนีเซียทุกปี

ตัวแทนผู้ชุมนุมอ่านแถลงการณ์ ในนามของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นหมอกควันอินโดนีเซีย เรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียเร่งแก้ปัญหาหมอกควัน เนื่องจากตลอด 10 ปีที่ผ่านมาในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปี จ.สงขลาต้องเผชิญกับหมอกควันจากไฟไหม้ป่าประเทศอินโดนีเซียมาตลอด และส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน โดยเมื่อปี58 ชาวจ.สงขลาก็เคยมารวมตัวที่หน้าสถานกางสุลอินโดนีเซียประจำจ.สงขลามาแล้วครั้งหนึ่ง นายสราวุธ ศรีส่ง จาก ม.อ.หาดใหญ่ นายบัญชร วิเชียรศรี ภาคประชาชนกลุ่มตัวแทนผู้ได้รับความเดือนร้อน

ขณะที่บรรยากาศภายในตัวเมืองสงขลาปริมาณหมอกควันยังมีปกคลุมทั่วบริเวณตัวเมืองสงขลายังหนาแน่นอยู่