วันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าแคง(เสริมอุทิศ) หมุ่ที่ 4 ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายสมชาย ทับลังก์ ประธานกรรมการตำรวจจังหวัดสงขลา (กต.ตร.) ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคารเรียนที่มีสภาพทรุดโทรม และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนของนักเรียน โดยมี นางคมคาย ฉุ้นประดับ อาจารย์ชำนาญการโรงเรียนท่าแคง (เสริมอุทิศ) เป็นผู้รับมอบ