สงขลา – ผู้ว่าฯสงขลา นำคณะตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง พบ รมว.เกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน กำหนดแนวทาง ตั้งคณะกรรมการกุ้งครบวงจร-ลดต้นทุนการผลิต

16 พฤศจิกายน 2561 ที่ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายกาจบัณฑิต รามมาก, นายครรชิต เหมะรักษ์ และนายปรีชา สุขเกษม

โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง, นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง พร้อมทีมงานเข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยได้กำหนดแนวทางแก้ไข ดังนี้

  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการกุ้งครบวงจร ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเลี้ยงกุ้ง โดยเฉพาะปริมาณ และพื้นที่การเลี้ยง ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง
  2. การลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้า ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม

นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการพูดคุยและปรึกษาหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นกันเอง โดยเฉพาะท่านกฤษฎา บุญราช รู้สึกภูมิใจที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนและนำพี่น้องประชาชนมาพบปะและพูดคุยกับส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง

นอกจากนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาข้างต้นครบวงจร นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้นำคณะตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ไปพบปะและพูดคุยกับ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์ราชการนนทบุรี เพื่อหาแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นำร่องโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 

ด้าน นายครรชิต เหมะรักษ์ ประธานชมรมกุ้งสงขลา-นครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากที่เข้าพบท่านกฤษฎา เพื่อคุยรายละเอียดในแก้ปัญหาราคากุ้งให้เป็นระบบและยั่งยืนต่อไป

ซึ่ง 2 แนวทางดังกล่าว ก็ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งปัจจุบันราคาหน้าฟาร์ม กุ้งขาวขนาด 100 ตัวต่อกิโลกรัม ๆ ละ 103 บาท เกษตรกรต้องการราคาไม่ต่ำกว่า 120 บาท และกุ้งขนาดใหญ่ขึ้น ราคาต้องสูงตามด้วยเพราะต้นทุนสูง ซึ่งตอนนี้เกษตรกรขายขาดทุน

“ในฐานะเกษตรกรไม่คิดที่จะประท้วง แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเดือดร้อนหนัก อยากให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดูรายละเอียดแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ หลังจากนี้ต้องมีการติดตามผล เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด” นายครรชิต กล่าว

ติดตามอ่านเพิ่มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1066 วันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค.61