วันนี้ 18 กันยายน 2562 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม เสวนายามเช้า เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นอกจากนั้นเป็นประธานเปิดรถบริการไอศกรีม bee berry honey ice cream ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงนวัตกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม