“รินน้ำใจจากชาวใต้สู่ชาวอีสาน ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” โดย มทภ.4 /ผอ.ศบภ.ทภ.4 ได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและรับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ 18 กันยายน 2562 พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 ได้มอบหมายให้ พ.อ.อนุสรณ์ โออุไร รอง เสธ.ทภ.4(3) เป็นผู้แทนในการรับมอบเงินจากคุณสมจินต์ จ่างทอง ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือสำเพ็งกรุ๊ป ณ บริษัทสำเพ็งเมืองคอน จำกัด อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ในการนี้ คุณสมจินต์ จ่างทอง ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือสำเพ็งกรุ๊ป ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทโดยผ่าน ศูนย์ช่วยเหลือและรับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ทภ.4 เพื่อให้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป