‘ทีเส็บ’ ร่วมกับ ‘จังหวัดสงขลา’ ประชุม-นำเสนอ 7 ไอเดีย

ดึงดูดนักเดินทางไมซ์ “Songkhla 7 MICE Magnificent Themes”

‘ทีเส็บ’ ร่วมกับ ‘จังหวัดสงขลา’ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ของจังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 “Songkhla 7 MICE Magnificent Themes” นำเสนอ 7 รูปแบบไอเดียสร้างสรรค์ ดึงดูดนักเดินทางไมซ์ พร้อมผลักดันสู่การเป็น MICE City จังหวัดที่ 6 ของไทย

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับ จังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ของจังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 “Songkhla 7 MICE Magnificent Themes” ณ คอมม่อนกราวด์หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมและ นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานพัฒนาเครือข่ายไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ของจังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาโดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเดินหน้าพัฒนาเส้นทางและวางแผนกิจกรรมไมซ์ในจังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมในการรองรับนักเดินทางกลุ่มธุรกิจไมซ์ โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มุ่งยกระดับจังหวัดสงขลาให้สามารถรองรับตลาดไมซ์ได้อย่างคุณภาพ พร้อมประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เป็นที่รู้จักแก่นานาชาติและร่วมผลักดันสงขลาสู่การเป็น MICE City จังหวัดที่ 6 ของไทย

นายราชิต สุดพุ่ม กล่าวว่า “จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ ในอดีตเมืองสงขลาที่เป็นหัวเมืองหลักและเป็หัวเมืองสำคัญของภาคใต้ ปัจจุบันจังหวัดสงขลามีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชาวมาเลเซียที่ได้เดินทางมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง”

 

จังหวัดสงขลามีความโดดเด่นด้านความหลากหลาย เป็นเมืองสองทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านธรรมชาติ เป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจชายแดนใต้ และเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า หรือการวิจัยต่าง ๆ โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาหลักที่มุ่งเน้นผลิตนักศึกษา และส่งต่อความรู้สู่ชุมชน

 

ทีเส็บ ได้ร่วมกับทางจังหวัดสงขลา มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนาเส้นทางและวางแผนกิจกรรมไมซ์ รองรับนักเดินทางกลุ่มธุรกิจ ภายใต้ธีม”Songkhla 7 MICE Magnificent Themes” ซึ่งได้นำเสนอ 7 รูปแบบไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดนักเดินทางไมซ์ ประกอบด้วย 1. กิจกรรมผจญภัย 2. กิจกรรมนำเสนออาหารไทยในทุกการจัดงานที่หลากหลาย 3. กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรักษ์ 4. กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 5. กิจกรรมสร้างทีมเวิร์ค 6. การจัดงานและกิจกรรมที่หรูหรามีระดับ
และ 7.กิจกรรมริมชายหาด

“โดยการประชุมในครั้งนี้มีการนำเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจกรรมไมซ์ไว้หลากหลายอย่างด้วยกัน อาทิ ดึงเอกลักษณ์ของตัวเองมาเป็นจุดเด่นในการจัดกิจกรรม สร้างประสบการณ์ให้นักเดินทางไมซ์สัมผัสได้จริง สร้างบริการให้เกิดความประทับใจ ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการรองรับ รู้จักประยุกติ์ใช้วัสดุในท้องถิ่นมานำเสนออย่างน่าสนใจ ประเมินศักยภาพของพื้นที่โดยใช้การตลาด ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และสุดท้ายคือดำเนินการจัดกิจกรรม พร้อมนำเสนอ เหล่านี้คือแนวทางที่ได้ผ่านการตกผลึก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสงขลาต่อไป” นายพัฒนชัย กล่าวและว่า

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1105 วันที่ 9 – 15 กันยายน 2562