สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ชูคอนเซ็ปท์ “ ชิม-ช้อป-ใช้ ” มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ-ร้านค้า เข้าร่วมลงทะเบียน

สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านค้า ประชาชนในจังหวัดสงขลา สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ ชิมช้อปใช้ ” ณ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ สมัครได้ตั้งแต่ 28 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562 และประชาชน สมัครได้ตั้งแต่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562
ผู้สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา หรือโทร 074 – 311361 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา