เทศบาลเมืองคอหงส์รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ระดับดีเยี่ยม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นำคณะจากเทศบาลเมืองคอหงส์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562

พร้อมกันนี้ยังได้เข้า “รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ระดับดีเยี่ยม” จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ที่มาข้อมูล : เพจเทศบาลเมืองคอหงส์