เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจประเมินอำเภอสะอาด ในประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 ของจังหวัดสงขลา

โดยมี นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอบางกล่ำ เข้ารับการประเมินดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา