หาดใหญ่ | วันนี้! ปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประจำวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก
ที่มาข้อมูล : เพจเทศบาลนครหาดใหญ่