วันนี้​ (14 ก.ย.62) ณ หัองประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ (ม.อ.)​ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา​ มีการจัดเวทีประชุม​ “การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พื้นที่จังหวัดสงขลา”

โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา), นายเดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลาเขต 5, ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ม.อ.​ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง​ภาครัฐ​ ผู้​ประกอบการโรงงาน​ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา​ และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

โดยร่วมหารือรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พื้นที่จังหวัดสงขลา ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ข้อมูลผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำพื้นที่จังหวัดสงขลา​เพื่อระดมความคิดรับฟังปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น และแนวทางการป้องกันปัญหามลพิษทางน้ำในอนาคต​ รวมถึงการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ

สำหรับปัญหาและหรือประเด็นที่มีการประชุม สืบเนื่องจากกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกรณีการปล่อยน้ำเสียจากสถานประกอบการที่ตั้งบริเวณริมคลองอู่ตะเภา ในพื้นที่ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งมีปัญหาและส่งผลกระทบต่อการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน จะได้พิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไป