รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย พร้อมแถลงข่าวผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 แผนงาน IMT- GT ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีประจำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 แผนงาน IMT-GT พร้อมด้วย พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ดร.ปัทมา เธียรวิศิษย์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่


การประชุมในครั้งนี้มีบุคคลสำคัญจากประเทศสมาชิกแผนงาน IMT-GT และหุ้นส่วนการพัฒนาเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.รัดซี จิดิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเศรษฐกิจ ของมาเลเซีย ดร. ริซาล อาฟฟานดี ลุคมาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเศรษฐกิจของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดร. อาลาดิน ดี ริลโล รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นายราเมซ ซูบรามาเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออก ธนาคารพัฒนาเอเชีย และจังหวัดกระบี่ในฐานะเจ้าภาพร่วมกันจัดประชุมฯ


รัฐมนตรีประจำแผนงาน IMT – GT ของทั้งสามประเทศได้รับรองแถลงการณ์ร่วมของการประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญกล่าวคือ เป็นการเน้นย้ำระเบียงเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ โดยมีโครงการเชื่อมโยงทางกายภาพ ( Physical Connectivity Projects: PCPS ) จำนวน 39 โครงการ มูลค่ารวม 4.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ฯ (1.5 ล้านล้านบาท ) และกรอบความร่วมมือ ( FoC) ด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการตรวจโรคพืชและสัตว์ (CIO) เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ IMT -GT ทั้งสามประเทศจึงเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการดำเนินโครงการ PCPs ที่ยังคงคั่งค้าง

รวมถึงการเร่งรัดจัดทำความตกลง FoC ร่วมกันระหว่าง 3 ประเทศ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อให้ การเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ IMT – GT เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความเชื่อมโยง อาทิ โครงการทางด่วนสายสุมาตราทั้งสามตอน โครงการท่าเรือกัวสลาตันหยง ระยะที่ 1