สงขลา – เอกชนหนุนการท่องเที่ยว เปิดห้างดิวตี้ฟรี แห่งแรกในจังหวัดสงขลา รัฐเอื้อหนุนเต็มที่ คาดนักท่องเที่ยวไทยเทศมาเที่ยวมาช้อปที่เมืองด่านนอกไทย-จังโหลน ขอลุ้นได้โอกาศฟื้นตัว

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางมาประธานพิธีเปิดห้างด่านนอก ดิวตี้ฟรี ซึ่งดำเนินกิจการในนาม บริษัท เบตงซิตี้พลาซ่า ดิวตี้ฟรี จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนวณิช ต.สำนักขาม บ้านไทยจังโหลน อ.สะเดา โดยมี นายไพโรจน์ รัตน์ดิลก ณ ภูเก็ต ประธานที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมบริาํทให้การต้อนรับ บรรดาแขกผู้มีเกียรติ ทั้วชาวไทยและชาวมาเลเซียเข้าร่วม

นายไพโรจน์ รัตน์ดิลก ณ ภูเก็ต ได้กล่าวรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาว่า บริษัทด่านนอก ดิวตี้ฟรี ได้รับการสนับสนุนจากกรมศุลกากร ศุลการสะเดา และกรมสรรพสามิต นไมาซึ่งความเจริญในจังหวัดสงขลาในด้านการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย และเกิดการจ้างงานในพื้นที่

ด้าน นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์  กล่าวให้โอวาทวันนี้ว่าเป็นคำตอบให้พวกเราสร้างสรรค์ให้เมืองด่านนอกมีความเจริญรุ่งเรือง ที่ผ่านมาเมืองจังโหลนมีทั้งรุ่งเรือง ดับแสงและรุ่งเรือง การทำให้เมืองเจริญต้องทำด้วยสมองสองมือ เมืองด่านนอกอยู่ในช่วงขาลง ฉะนั้นเราต้องช่วยกันลงทุนสร้างสรรค์ สู้วิกฤติผ่านไปให้ได้ เพื่อเมืองจะโชติช่วงขึ้นมาอีกครั้ง

ขอบคุณห้างดิวตี้ฟรี ด่านนอก ที่มาช่วยเติมเต็มให้เมืองด่านนอกคึกคักต้อนรับนักท่องเที่ยว และเมืองต้องเจริญขึ้นตามลำดับอย่างแน่นอน