สมาคม SMEs จังหวัดสงขลา​ จับมือ สมาพันธ์​เอสเอ็มอีไทย​จังหวัดสงขลา นำคณะเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ.โชว์ศักยภาพความพร้อมงานบริการทางวิทยาศาสตร์-เครื่องมือทันสมัย ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ SMEs

10 กันยายน 2562 สมาคม SMEs จังหวัดสงขลา​ และสมาพันธ์​เอสเอ็มอีไทย​จังหวัดสงขลา​ นำโดย นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคม SMEs จังหวัดสงขลา และรองประธานบริษัท สงขลาพัฒนาเมือง จำกัด, นายพิชัย จงไพรัตน์ ปะธานสมาพันธ์​เอสเอ็มอีไทย​จังหวัดสงขลา​และภาคใต้ นำคณะกว่า​ 20​ คน​ เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​สงขลานครินทร์​ (ม.อ.)​ โดยมี​ ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ​ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์​ ให้การต้อน​รับ​ พร้อมแนะนำการให้บริการต่าง ๆ ของศูนย​์เครื่องมือวิทยาศาสตร์​ฯ​ เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์​ให้ผู้ประกอบการรับทราบ​และเข้าใช้บริการต่อไป ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ​ กล่าวว่า​ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์​ ม.อ. มีภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการ ได้แก่ บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์, การใช้เครื่องมือด้วยตนเอง, บริการซ่อมบำรุง สร้าง​ เครื่องมือ, การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการให้บริการสอบเทียบ​ Piston Pipette

ผศ.จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์  แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ด้านเคมีพื้นฐาน  เช่น การหาปริมาณยาฆ่าแมลงในพืช ผักและผลไม้ การวัดความเป็นกรดด่าง การหาปริมาณความชื้น, ด้านเคมีประยุกต์ เช่น การทดสอบคุณภาพน้ำ การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน การทดสอบหาปริมาณสารเคมี

ด้านชีวโมเลกุล เช่น การทดสอบเชื้อในน้ำและอาหาร การหาปริมาณกรดอะมิโน การหาชนิดและกลุ่มของจุลินทรีย์, ด้านวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค เช่น การถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การหาปริมาณธาตุ และด้านยางและวัสดุ เช่น การทดสอบสมบัติเชิงกลของยางและวัสดุ การทดสอบผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐาน อุตสาหกรรม

“ด้วยการให้บริการหลากหลาย เครื่องมือที่มีศักยภาพความพร้อม และคุณภาพของนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์​ ม.อ.เรามีความพร้อมที่จะให้บริการทดสอบคุณภาพสินค้า คุณภาพวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในการยกระดับคุณภาพสินค้านั้น ๆ ได้”

นอกจากนั้นศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ.มีส่วนในการส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีส่วนในการบ่มเพาะนักศึกษาในด้านการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพในอนาคต

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ยินดีต้อนรับทุกท่านในการศึกษาเยี่ยมชม และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.sec.psu.ac.th

ติดตามอ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส