รุกแก้ ​2 วาระยาเสพติด-วินัยจราจร!
ป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยง-เข้มลดอุบัตติเหตุ

รองผู้ว่าฯสงขลา “ไพโรจน์ จริตงาม” รุกขับเคลื่อน 2 วาระ​ ลุยแก้ปัญหายาเสพติดป้องกันเยาวชน-ช่วยเหลือ​กลุ่มเสี่ยง​ เช่นเดียวกับวาระ 2​ เข้มวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ​ทางถนน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและสุ่มตรวจปัจสาวะหาสารเสพติด ณ สถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อเดินหน้ายับยั่ง ป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดขึ้น

5 กัรยายน 2562​ นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ ผอ.ศป.ปส.อ.สทิงพระ​ ได้มอบหมายให้ นายปรีชา พิพิษโฆษิตยกุล ปลัดอำเภอสทิงพระ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและทำการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนักเรียนภายในโรงเรียนวัดดีหลวง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจากสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า​ มีการแพร่ระบาดของสารเสพติดได้แพร่ระบาดเข้าไปในสถานศึกษา โดยกลุ่มอายุของผู้เสพที่เข้าไปกระทำผิดและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีอายุ ตั้งแต่ 12-18 ปี ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง จึงได้มีการหาแนวทางแก้ไขเพื่อประโยชน์ของตัวนักเรียน

นายปรีชา พิพิษโฆษิตยกุล ปลัดอำเภอสทิงพระ กล่าวว่า ปัจจุบันยาเสพติดเป็นภัยที่ร้ายแรงในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และมีการแพร่ระบาดมากขึ้น โดยเฉพาะสถานศึกษา ส่งผลกระทบต่อการเรียน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แม้ที่ผ่านมาได้มีมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มงวด แต่พบว่ายาเสพติดยังคงมีเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่าง​ ๆ ตามมา การดำเนินกิจกรรมในวันนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริงในทุกมิติพร้อมทั้งจะลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานศึกษาอื่น​ ๆ​ ต่อไป

ในวันเดียวกัน​ ที่ห้องประชุม CEO ชั้น​ 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2562 โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมให้ครั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ให้จังหวัดสำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นรูปธรรม และให้จังหวัดดำเนินการปรับปรุงแผนการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เผยว่า สำหรับการแก้ปัญหายาเสพติด​ จังหวัดสงขลา มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ​ โดยการปลูกจิตสำนึกไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด​ ส่งเสริมกิจกรรมต่าง​ ๆ​ ที่เกิดการพัฒนาทักษะของเยาวชน​ ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา​ การศึกษา​ รวมถึงกิจกรรมนันทนาการ

ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อน 12 วาระสงขลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและแก้ปัญหายางเสพติดในพื้นที่ ได้กำหนดวาระที่ 11 เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเข้มข้นเน้นการทำงานเชิงรุกใน 4 แนวทาง ได้แก่ โครงการชุมชนเข้มแข็งต้นแบบ, โครงการโรงเรียนสีขาว, โครงการ TO BE NUMBER ONE และการปราบปรามผู้ค้ารายย่อย
“ผมในฐานะผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนวาระการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเข้มข้น ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเชิงรุก บูรณาการร่วมกันเต็มรูปแบบ เชื่อว่าจะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอน” นายไพโรจน์ กล่าว และว่า

ทั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกับ​ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่เล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด ร่วมกันคิดและหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จากเดิมที่ใช้การบำบัดรักษา เพียง 12 วัน ได้ขยายเวลา เป็น 35 วัน เพื่อให้ผู้เสพได้บำบัดและเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การถอนพิษยา, การเสริมสมรรถภาพร่างกาย, การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด, การสอนให้ปฏิเสธยาเสพติด และการสอนให้รู้จักพัฒนาชีวิตใหม่ ควบคู่กับการสอนด้านศาสนา เพื่อให้ผู้เสพสามารถเลิกยาได้ และกลับคืนสู่สังคม

ในส่วนด้านความปลอดภัย​ทางถนนได้บรรจุในวาระสงขลาเช่นกัน ซึ่งอยู่ในวาระที่​ 2 “สร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน” โดยเน้นใน​ 4 ด้านให้เป็นรูปธรรม ได้แก่ 1. นักเรียน นักศึกษา เป็นต้นแบบในการรักษาวินัยจราจร 2. รณรงค์ถนนปลอดภัย รักษาวินัยจราจร (โครงการถนนสีขาว) 3. การแก้ไขปัญหาการกีดขวางเส้นทางการจราจร และ 4. การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมืองหาดใหญ่

“ผมอยากให้ผู้ใช้รถตระหนึกถึงการปฏิบัติตามกฎจราจร​ ​เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น ชาวสงขลาทุกคนต้องปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการจราจรติดขัด ปัองกันอุบัติเหตุที่นำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตทั้งร่างกายและทรัพย์สิน เยาวชนควรตระหนักการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย พร้อมปลูกฝังวินัยจราจรแก่เยาวชน” นายไพโรจน์ กล่าว