สงขลา – “ศิลปชัย” ผอ.โรงเรียนอนุบาลสงขลา ประกาศงดประเมินโรงเรียน “ขอทุ่มเทเวลาให้กับการสอนนักเรียนอย่างเต็มที่” เน้นสร้างคนดีจากรั้วอนุบาลสงขลา

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 นายศิลปชัย ผลกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา โพตส์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ใช้ชื่อ Silapachai Polkla ระบุว่า โรงเรียนอนุบาลสงขลา ขอประกาศให้สังคมได้ทราบโดยทั่วกันว่า โรงเรียนจะไม่ขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลของหน่วยงานในสังกัด หรือหน่วยงานภายนอก ที่เป็นรางวัลของโรงเรียน หรือรางวัลของผู้บริหาร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2564 (1 ตุลาคม 61-30 กันยายน 64) เพื่อให้ครูได้ใช้เวลาพัฒนา ดูแล แก้ปัญหานักเรียนได้อย่างเต็มที่ (ยกเว้นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้แสดงออกหรือแสดงศักยภาพทางการเรียน)

รางวัลใหญ่ที่เราเคยได้รับและยังรักษาคุณภาพไว้ โรงเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนมาตรฐาน สากล OBEC QA รุ่นแรก โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่น ระดับชาติ ฯลฯ ส่วนรางวัลของผู้บริหาร ไม่อยากได้อีกแล้ว

นายศิลปชัย เผยกับสงขลาทูเดย์ว่า เป็นความคิดของคนที่อยากทำงานโดยไม่ต้องการหวังรางวัล ซึ่งการรับการประเมินต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องการเตรียมเอกสาร สถานที่ และนักเรียน

ในส่วนนี้คุณครูจัดเตรียมหลายๆ อย่างทำให้ต้องทิ้งห้องเรียนไป จึงมีความคิดร่วมกับครูว่า ขอยุติรับการประเมินไปก่อน 3 ปี เพื่อทุ่มเท ดูแลเด็กเรื่องการเรื่องการสอนให้เต็มที่ และหลังจาก 3 ปีที่ไม่มีการประเมิน จะมีการประเมินผลที่ได้รับ

ด้วยวิสัยทัศน์เป้าหมายหลักในการพัฒนานักเรียน “เรียนดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ระเบียบวินัย” เน้นสร้างคนดีเป็นอันดับแรก ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย ฉะนั้นมีการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างคนดีจำนวนมากในโรงเรียน

“ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา เป็นปีที่ 6 เห็นถึงความพัฒนาต่างๆ จึงคิคว่าอยากให้เวลากับเด็กนักเรียน อย่ามัวหลงอยู่กับการทำเอกสารให้คนอื่นมาชื่นชม ยกย่องว่าเป็นคนเก่ง คนดี ส่วนนี้ผมไม่ต้องการ ผมอยากสร้างคนดีให้กับอนุบาลสงขลามากที่สุด”

ติดตามอ่านเพิ่มที่ หนังสือพิมพ์โฟกัส ฉบับที่ 1059