ผู้แทนพิเศษฯ ถก นอภ.เทพา-นาทวีนำข้อมูลขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจชต.

เมื่อ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เข้าเยี่ยม พบปะพูดคุยกับนายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไป หลังจากมีการปล้นทรัพย์ร้านทองสุธาดา การเวรคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนบริเวณด่านชายแดนประกอบและการขับเคลื่อนโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อมาเวลา 13.30 น.ได้พบปะพูดคุยกับนายสนอง จันทรักษ์ นายอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ถึงสถานการณ์หลังจากมีโครงการให้จะนะ เป็นเมืองต้นแบบแห่งที่ 4 การก่อสร้างโรงไฟฟ้า ท่าเรือขนสินค้า การรักษาความสงบเรียบร้อย การขับเคลื่อนโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อนำข้อมูลมาขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป