05 กันยายน 2562

วันนี้ (05 กันยายน 2562) ค่าปริมาณตวามเข้มข้นฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ ซึ่งค่าความเข้มข้นอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพและมีค่าเกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัม/ลบ.ม.)

แจ้งเตือน **ขอให้ประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังสุขภาพ และควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง**

โดยค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่ในช่วง 72-88 ไมโครกรัม/ลบ.ม. (สถานีวิจัย ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา), 61-104ไมโครกรัม/ลบ.ม (สถานี อ. เทพา จ. สงขลา) และ 45-57 ไมโครกรัม/ลบ.ม (สถานี ม.อ. ปัตตานี) ข้อมูลจาก http://airsouth.things.in.th

สอดคล้องกับค่า PM2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ สถานี อ.หาดใหญ่ พบค่า PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงสูงสุดถึง 79 ไมโครกรัม/ลบ.ม. (วันที่ 05 ก.ย. 2562 เวลา 03:00 น)

สาเหตุ: จากผลการจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศจากแหล่งกำเนิดแบบย้อนกลับ (Backward Trajectory) เป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมงย้อนหลัง โดยโปรแกรม HYSPLIT4 จาก NOAA แสดงให้เห็นผลจากทิศทางลมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่านจุดเผาไหม้(hotspot) บางส่วนบนหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดหมอกควัน เข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของไทย เป็นผลให้เกิดหมอกควันข้ามแดน (transboundary haze) ปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ ทำให้ค่า PM2.5 มีค่าสูงขึ้นในวันนี้

ประชาชนสามารถตรวจสอบค่าความเข้มข้น PM2.5 ได้จากสถานีวิจัยตรวจวัดค่าฝุ่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ อ.เทพา และ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.ปัตตานี จำนวน 5 สถานี ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้: http://airsouth.things.in.th

รายงานโดย สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (https://www.facebook.com/HazeSituationinSouthernThailand/)

ข้อมูลจาก
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov
https://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT_traj.php
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/
http://airsouth.things.in.th