ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการจัดงานวิ่ง เข้าพบ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ( คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ม.อ. )  และคุณอุไรวรรณ พลจร ( พยาบาล ม.อ. )  เพื่อขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยได้ทันท่วงที ณ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท่านยอมจบการแข่งขันเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่ายกย่อง

ในโอกาสนี้คณะกรรมการจัดงาน จึงถือโอกาสเข้าพบท่านเพื่อมอบกรอบรูปเหรียญที่ระลึก และเสื้อ Finisher แทนคำขอบคุณ และขอขอบคุณไปยังท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ด้วย  ซึ่งทราบภายหลังว่ามีอดีตพยาบาล น้องนักศึกษาพยาบาล และบุคคลท่านอื่นๆ อีกหลายท่าน ขอขอบพระคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยความจริงใจค่ะ

 

หมายเหตุ : ตอนนี้ผู้เจ็บป่วยแข็งแรงดีแล้วค่ะ