ปลุกติตสำนึก ‘รักษ์ต้นน้ำผาดำ’ ผู้ว่าฯ นัด 14 กันยา ลุยปลูกป่า-เติมพื้นที่สีเขียว

“ผู้ว่าฯ วีรนันทน์” นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หารือเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม “ปลูกป่าต้นน้ำผาดำ” 14 กันยายน รับวาระสงขลา เดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมปลุกจิตสำนึกชาวสงขลารักผืนป่า

นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าต้นน้ำผาดำ เพื่ออนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าฯ สงขลา, นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา, นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา, นายจรัญ ช่วยเอียด ประธานประชาคมรักป่าต้นน้ำผาดำ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ เผยว่า การจัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำผาดำเพื่ออนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนระบบนิเวศลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาวังพา อ.คลองหอยโข่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้

ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในการร่วมกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างพลังในการทำความดี เพื่อประเทสชาติ น้อมนำศาสตร์พระราชามาดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแบ่งกลุ่มเดินป่า การปลูกต้นไม้เสริมป่า 500 ต้น บนพื้นที่ 10 ไร่ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสงขลา ที่มีพื้นที่ป่าไม้เพียง 10.94% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ประเทศไทยกำหนดให้มีพื้นที่ป่า 40% ของประเทศ

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันวาระฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และพิทักษ์แหล่งทรัพยากร โดยร่วมกันอนุรักษ์และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ป่าผาดำให้เกิดผลสัมฤทธิ์และยังปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของต้นไม้

“ผมขอเชิญชวนชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวนำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ป่าต้นน้ำผาดำ สิ่งสำคัญเป็นการปลูกจิตสำนึก ตระหนักถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เกิดความรัก หวงแหน โดยสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี รวมพลังจิตอาสาและสามัคคีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” นายวีรนันทน์ กล่าว