สนง.ท้องถิ่นจังหวัดสงขลาร่วมกิจกรรมเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) “ป๋าเปรม”

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีแลัรัฐบุรุษ โดยได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศกุศล ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวีดสงขลา โดยมีนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน