จังหวัดสงขลาร่วมกับ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและการปฏิบัติหน้าที่โดยเสียสละเพื่อชาวสงขลา

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลาร่วมกับโรงเรียนมหาวชิราวุธ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 โดยกิจกรรมในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป อุทิศกุศลให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และในเวลา 10.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ หอประชุมเปรม 100 ปีโรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ขอเชิญชวนส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยแต่งกายด้วยชุดสูทสากล สีดำหรือชุดสุภาพ สีดำ รองเท้าหุ้มสุ้น เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง