30 ก.ค.62 เวลา 09.00 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.ศอ.ปส.จชต.4 เป็นประธาน ในพิธีเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จ.ยะลา ตามนโยบาย ของท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ในเรื่องแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ อาคารกองร้อย อวบ.ที่ 3 ร.152 พัน 2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา และเยาวชนชาวค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด ร่วมให้การต้อนรับ

โดยกำหนดแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 5 ขั้นตอน ให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและเกิดผลเป็นรูปธรรม สำหรับ Camp 35 จ.ยะลา มีผู้ป่วยยาเสพติดที่เป็นกลุ่มผู้ติด จากทุกอำเภอของจังหวัดยะลา จำนวน 60 คน เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามหลักสูตรทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 21 ส.ค. – 24 ก.ย.62 เป็นเวลา 35 วัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมได้อีกครั้ง และภายหลังจากได้รับการบำบัด กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวแล้ว จะมีชุดปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำตำบล หรือ Take Care Team เข้าไปติดตามดูแลหลังการบำบัด และสำรวจว่าผู้ผ่านการบำบัดกลับไปใช้ยาเสพติดอีกหรือไม่ และพร้อมที่จะเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมได้อีกครั้ง

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า การที่น้องๆ สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ดีและถูกต้อง ถือว่าเป็นการให้โอกาสตนเองซึ่งหลงผิดหรือก้าวพลาด ทุกคนมีโอกาสกลับตัวกลับใจ กลับมามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นคนใหม่ทำให้พ่อแม่ดีใจและมีความสุข ไม่ต้องทุกข์เนื่องจากลูกติดยาเสพติด ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคน ก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ ที่เลวร้ายในชีวิตไปได้ เพื่อเป็นคนดีกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัว สังคมต่อไป และฝากถึงผู้ปกครองให้ช่วยสอดส่องดูแลบุตรของท่าน เพื่อไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก