เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ตามโครงการสร้างส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย สมทบทุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา “วัดเขาแก้ว” และเป็นกองทุนฟื้นฟูสภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยมี นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างเข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับโครงการ “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” เป็นกุศโลบายทำให้ประชาชนได้ร่วมกันลดปริมาณขยะตามหลัก 3r ประชารัฐ ซึ่งปัจจุบันในเขตของเทศบาลเมืองเขารูปช้างมีขยะมากถึง 35-40 ตันต่อวัน เมื่อนำไปกำจัดจึงมีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง รวม 11 – 12 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นทางเทศบาลจึงแนะนำนโยบายของรัฐบาลซึ่งกำหนดให้อบตต้องมีการบริหารจัดการที่ดีในการกำจัดขยะตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองเขารูปช้างได้รับนโยบายจากท่านนายกเทศมนตรี ได้ดำเนินการเสมอมา และสำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้ถูกนำไปเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมดังท้องถิ่นอื่นๆ อย่างแพร่หลาย

สำหรับวันนี้ขบวนทอดผ้าป่าขะฝยะรีไซเคิลได้รับความร่วมมือจากประชาชนจำนวนมาก ร่วมสร้างสีสันในริ้วขบวนแห่พุ่มผ้าป่าขยะรีไซเคิล ทั้งขบวนกลองยาว ขบวนแฟนซี นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ โรงเรียนดาวนายร้อย โรงนักศึกษาวิชาทหาร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองเขารูปช้าง มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา บริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ ห้างเทสโก้โลตัสเอกซ์ตร้า สวนสัตว์สงขลา สมาชิก กสว. ชมรมต่างๆสังกัดเทศบาล และพลังมวลชน เข้าร่วมเดินขบวน ตั้งแต่หน้าร้าน warm up จนถึงวัดเขาแก้ว รวมระยะทาง 950 เมตร

ภายในงานนอกจากพิธีสงฆ์แล้ว ได้มีการจัดซุ้มรับบริจาคอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่นำขยะรีไซเคิล หรือทุนทรัพย์ เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุโมทนาบัตร รวมทั้งจำหน่ายเสื้อผ้ามือสอง เพื่อนำเงินที่ได้สมทบทุนเข้ากองทุนอีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับท่านใดที่ต้องการบริจาคขยะรีไซเคิล เสื้อผ้า หรือทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุน สามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง