สงขลาฟอรั่ม “อาจารย์หนู พรรณิภา โสตถิพันธุ์” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่! นำพลเมืองสงขลาสำรวจต้นไม้ใหญ่เมืองสงขลา เปิดพื้นที่การเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนตระหนักคุณค่าของต้นไม้ นำไปสู่การดูแลรักษาต่อไป 

สงขลาฟอรั่ม นำโดย นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม จัดกิจกรรมสำรวจต้นไม้ในเมือสงขลา เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ และพลเมืองสงขลาเกี่ยวกับต้นไม้ในเมือง โดยมีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กว่า 30 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณถนนกาญจวนิช ตั้งแต่สามแยกสำโรงจนถึงมหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม “น้องก้าม” นายนนทนันท์ สุวรรณ นักศึกษาปี 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ซึ่งจากการสำรวจมีต้นไม้สภาพแย่หลายต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรรักษาไว้ให้คงอยู่ เพราะเป็นร่มเงา ให้ความสดชื่นกับเมืองสงขลา

“ในฐานะเยาวชน ผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันสำรวจนำไปสู่การฟื้นฟูต้นไม้ต่อไป และจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกดอกไม้ รวมถึงการปลูกผักกินเองด้วย”น้องก้าม กล่าว

เช่นเดียวกับ “น้องกิ่ง” นางสาวเสาวลักษณ์ พูลแก้ว ที่กล่าวว่า การได้เป็นส่วนหนึ่งในการสำรวจต้นไม้ ได้รับความรู้มากมาย ทำให้เห็นความสำคัญและใส่ใจต้นไม้มากขึ้น จากเดิมไม่ค่อยให้ความสนใจต้นไม้เท่าที่ควร เมื่อได้ทำการประเมินต้นไม้ ทำให้ทราบสภาพของต้นไม้ว่าต้นไหนสภาพสมบูรณ์หรือแย่ เพื่อทำการช่วยเหลือดูแลต้นไม้เหล่านั้นต่อไป และหากมีการจัดกิจกรรมอีกก็จะเข้าร่วมอีกอย่างแน่นอน

ขณะที่ นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์ หรือ “อาจารย์หนู” กล่าวว่า สงขลาฟอรั่มได้ดำเนินโครงการ Songkhla Inclusive City หรือโครงการสงขลาเมืองใจกว้าง เพื่อเชื่อมสานสัมพันธ์บุคคลและกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองสงขลา เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริงในการระดมเรื่องราว สถานการณ์ ทิศทางของการพัฒนาเมืองสงขลา โดยพลเมืองสงขลา

หลังจากที่ได้มีการเรียนรู้วัฒนธรรม การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำร่วมในโลกยุคใหม่ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้แม และได้มีการเสนอโครงการต่าง ๆ ทำกิจกรรมร่วมกัน หนึ่งในนั้นคือ “การดูแลต้นไม้” จึงเกิดเป็นกิจกรรมชวนพลเมืองสงขลาสำรวจต้นไม้ใหญ่เมืองสงขลา

การสำรวจต้นไม้ในเมืองสงขลา สงขลาฟอรั่ม ได้รับความร่วมมือจาก “ไทยพีบีเอส” โดยใช้แอปพลิเคชั่น C-site และพลเมืองสงขลา ซึ่งสนับสนุนโดย มูลนิธิฟรีดริช เนามัน จึงเป็นการปลุกพลัง สร้างแรงบันดาลใจให้พลเมืองสงขลาและภาครัฐเห็นความสำคัญของต้นไม้ในเมือง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 21 สิงหาคม-31 ตุลาคม 2562 โดยมีการประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก “Songkhla Forum”

จากการประเมินสุขภาพต้นไม้ในครั้งแรก พบต้นไม้ตลอดเส้นทางดังกล่าว 300 กว่าต้น ซึ่งได้มีการทดลองเครื่องมือ 89 ต้น พบว่าต้นไม้สภาพดี 36 ต้น สภาพปานกลาง 14 ต้น และสภาพแย่ 9 ต้น โดยทำให้เราสามารถเห็นสถานการณ์และแนวโน้มต้นไม้ในเมืองสงขลา และจะมีการสำรวจต่อเนื่อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลการพูดคุยและออกแบบแนวทางการดูแลรักษาต้นไม้ของเมืองสงขลาต่อไป 

“ต้นไม้สร้างประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์มากมายให้อากาศที่บริสุทธิิ์ ให้ความความร่มเย็น ให้พื้นที่สีเขียว ต้นไม้สิ่งมีชีวิตที่เป็นสมบัติ เป็นสมหายใจของส่วนรวม ฉะนั้นเราต้องช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด ไม่ว่าต้นไม้เล็กหรือใหญ่ก็เกิดคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์ทั้งสิ้น ถือเป็นภารกิจที่สามารถทำได้ตลอดเวลา” อาจารย์หนู กล่าว

ติดตามอ่านฉบับเต็มที่หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1104 วันที่ 2 – 8 กันยายน 2562