“แอร์” นายอภิสิทธิ์ รอดฉวาง เจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ รับเบอร์เทค นักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง ผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และเป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ในรั้ว ม.อ.

โดยได้รับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2019 จัดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ด้วยผลงาน “ผลิตภัณฑ์พรมรองละหมาดยางพาราเพื่อสุขภาพ” ซึ่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานและมอบรางวัล