สงขลา เร่งสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยว เพิ่มพื้นที่สีเขียวคนสงขลา เผยเชื่อมถนนชลาทัศน์ ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ พร้อมเปิดใช้งานเร็ว ๆ นี้

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการสวนสาธารณะเมืองสงขลา เพื่อการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ว่า หลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เป็นปอดของเมืองสงขลา รวมทั้งเพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคมการท่องเที่ยว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองสงขลาปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการส่งมอบงาน โครงการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้ว 1 ระยะ คือ ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ซึ่งเชื่อมระหว่างถนนชลาทัศน์ กับ ถนนราชดำเนิน ลานจอดรถยนต์และรถบัสนักท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ที่มาพักผ่อน-ชมบรรยากาศชายหาดสมิหลา รวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆ เกาะกลางถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง ฟุตบาท ฯลฯ


“เร็วๆ นี้เราจะเปิดบริการให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการ สวนสาธารณะเมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยว ระยะที่ 1 นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาจอดรถเพื่อใช้เวลาวันหยุดที่หาดสมิหลาได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนขั้นตอนต่อไปคือดำเนินการระยะที่ 2 – 3 คาดว่าประชาชนสามารถใช้บริการสวนสาธารณะแห่งนี้เต็มรูปแบบในช่วงต้นปี พ.ศ.2563”

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวต่อว่า แผนแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา และ ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กำหนดให้พื้นที่ราชพัสดุบริเวณสนามกอล์ฟ(จังหวัดสงขลา) เป็นพื้นที่สีเขียว ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ ช่วงระยะการดำเนินการเบื้องต้นอาจมีความเข้าใจผิด เกิดคดีฟ้องร้องที่ศาลปกครองจังหวัดสงขลา บัดนี้คดีดังกล่าวได้มีการถอนฟ้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีการดำเนินโครงการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส เป็นไปตาม กฏหมายและระเบียบราชการทุกประการ