รมช.เกษตร ลงพื้นที่ อ.นาทวี สงขลา เก็บข้อมูลราคาน้ำยางสด ณ จุดรับน้ำยาง

ที่บ้านบ้านทุงดุก คุยราคายางขึ้นรับ รมช.ลงพื้นที่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางพร้อม นายณัฏฐ์ชยน ศรีก่อเกื้อ สส.พรรคภูมิใจไทย จ.สงขลา เพื่อมาพบปะเกษตรกรชาวสวนยางพารา เก็บข้อมูลเชิงลึกการคิดเปอร์เซ็นต์น้ำยางก่อนคิดราคา ณ จุดรับซื้อน้ำยาง จีน่า น้ำยางสด บ้านทุ่งประดู่ อ.นาทวี พร้อมโชว์พลังยกถังน้ำยางสดเทลงบ่อน้ำยาง โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางพารา เกษตรอำเภอ และข้าราชการหลายหน่วยงาน มาร่วมให้การต้อนรับ

รมช.เกษตรฯ ได้บอกกับเกษตรกรที่มารอพบว่า ถึงแม้รัฐบาลประกันราคาที่ 60 บาท เกษตรกรจะได้ราคาไม่ถึง 60 บาท เนื่องจากการวัดเปอร์เซ็นต์น้ำยางสดแต่ละจุดอยู่ 30-35 % ของความเข้มข้นและเนื้อยาง ราคาต้องลดตามเปอร์เซ็นต์ หากส่งพ่อค้ารายใหญ่ มีการวัดเปอร์เซ็นต์ที่ละเอียดอีกครั้ง นางมนัญญา บอกกับเกษตรกรว่า ต้องให้เกษตรกรเป็นผู้กำหนดราคา ในความเป็นจริงให้พอดีกับต้นทุนและค่าครองชีพ ไม่ใช่พ่อค้าคนกลาง

ด้านชาวสวนยางพาราบอกว่า ชาวสวนยางนิยมขายเป็นน้ำยางสดว่าร้อยละ90 ขณะนี้ราคาน้ำยางสดอยู่ 38 บาทต่อ1กก. ราคานี้ยังขาดทุนยังอยู่ไม่ได้ เนื่องจากต้นทุนในการผลิตยังสูง เช่นค่าปุ๋ย ค่าแรง ชาวสวนที่อยู่ต้องกรีดยางเอง ซึ่งส่วนใหญ่ชาวสวนกรียางเอง

หลังจากนั้น รมช.เกษตร ได้เดินทางไปดูการทำงานของสหกรณ์การเกษตรนาทวี เพื่อดูความก้าวหน้าของสหกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดของสงขลามีสาชิกจำนวนมาก