รองนายกฯ “จุรินทร์” ประชุมรัฐมนตรี 3 กระทรวง “กำหนดราคา ประกันรายได้ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง”

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2562 เวลา 14.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะที่ปรึกษา ร่วมประชุมเพื่อกำหนดราคาและหลักเกณฑ์ในการประกันรายได้และช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ณ ห้องประชุมรองนายกรัฐมนตรี ชั้น 4 ทำเนียบรัฐบาล