วันนี้ (24 ส.ค. 62) ที่บริเวณสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “โครงการ 99 ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายบัญญัติ จันทร์เสนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา ผู้พิการประชาชนชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมนับหมื่นคน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม กล่าวว่า “โครงการ 99 ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” นับว่าเป็นโครงการที่ดี ถือเป็นอนุสรณ์สำหรับคนที่คิดถึง ป๋าเปรมและการสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจเป็นศูนย์ที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและใน 14 จังหวัดภาคใต้ หลายภาคส่วนจึงมีความเห็นร่วมกันว่าโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่จะได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพัน ความตั้งใจที่จะสืบสานปณิธานของป๋าเปรม “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

และการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดย “ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์” เป็นศูนย์ผ่าตัดหัวใจที่ดีที่สุดในภาคใต้ เป็นศูนย์รวมแพทย์ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญเป็นสัญลักษณ์ แห่งคุณงามความดี ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างและสืบสานปณิธานไม่ใช่ทำแต่ให้ชาวสงขลาเท่านั้นแต่ทำให้ชาวใต้และชาวไทยและทำให้แก่ภูมิภาคอาเซียนนี้ด้วยอย่างมหาศาลเป็นความภาคภูมิใจไปด้วยกัน

นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ กล่าวว่า พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ในนามชาวจังหวัดสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะแพทยศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ “99 ปี ล้านความดีเพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ที่ได้ทุ่มเททำงานตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นแบบอย่างในการทำความดีและเสียสละเพื่อประเทศชาติและจังหวัดสงขลา

โดยกำหนดจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงความร่วมมือและมีโอกาสทำความดีร่วมกันตลอดทั้งปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2562 ถึงเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2563

 

กิจกรรมวันนี้เริ่มต้น จากวิ่งตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโดยเป็นการวิ่ง จากจุดเริ่มต้นใน 3 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ออกวิ่งจากบริเวณหน้าอาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นอาคารศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปีรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เส้นทางที่ 2 จุดเริ่มต้นจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และเส้นทางที่ 3 จุดเริ่มต้นจากบ้านติณสูลานนท์ (หาดแก้ว) รวมทั้งหมดกว่า 20,000 คนซึ่งทุกเส้นทางจะมาบรรจบกันที่สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ สถานที่แห่งนี้

กิจกรรมต่อมา คือการจัดงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 99 รูป อุทิศให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตองคมนตรีและรัฐบุรุษและต่อด้วยการแปรอักษรของนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาและประชาชนที่ร่วมงานเป็นคำว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” โดยมีผู้เข้าแปรอักษรทั้งหมดกว่า 3,000 คน ส่วน

ในช่วงค่ำมีการจัดคอนเสิร์ต บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ศิลปินรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์” จะมีการนำบทเพลงที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เคยประพันธ์ไว้มาบรรเลง โดยวงดุริยางค์ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมกับวงราชภัฏสงขลา และวง The Humble จากโรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

สำหรับการจัด โครงการ 99 ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและความผูกพันที่คนไทยทุกคนและชาวจังหวัดสงขลามีต่อ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษแล้วยังเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุน การสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อให้เป็นอนุสรณ์เชิดชูคุณงามความดีของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยใน 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นที่พึ่งของคนใต้ และเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน อย่างแท้จริง

ที่มาภาพ​บางส่วนจาก​ ​: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา