“ไพฑูรย์ สรรเสริญ” อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนและพัฒนาเทศบาลเมืองนครสงขลาในอดีตถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของเทศบาลนครสงขลาอีกยุคหนึ่ง “สท.ไพฑูรย์” ไม่ได้หายไปไหน ยังเดินสายพบปะประชาชนหาข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาเสนอเป็นนโยบายให้พรรค “อนาคตใหม่” ทั้งในเขต 1 อ.เมือง และนอกพื้นที่ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในการแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ในด่านคัดเลือก ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 อ.เมืองสงขลา ในสนามเลือกตั้งที่ใกล้จะถึงนี้


@.การเมืองสงขลาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ?
ระบบการเมืองสงขลาบ้านเรายัง อยู่ในวังวลเดิม ซื้อเสียง ทุจริต ผลักดันญาติพี่น้อง คนนอกหมดสิทธิ์ถึงแม้บุคคลนั้นจะมีความสามารถมากแค่ไหน แต่ปัจจุบันประชาชนมีความรู้และคิดเป็น เท่าทันนักการเมืองมากขึ้นรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไร ทำให้ปัจจุบันประชาชนจะคิดก่อนที่จะเลือกใครเพื่อหลีกให้ไกลๆ กับวังวนใครก็ได้แบบเดิมๆ ซึ่งพรรคอนาคตใหม่ ถือว่าสวนกระแสเรื่องนี้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องรู้จักหรือเป็นลูกหลานนักการเมือง ก็สามารถเสนอตัวลงสมัครส.ส.ได้ หากคนนั้นคุยกับพี่น้องประชาชนรู้เรื่อง

@. เขต 1 มีคนจะลงสมัครหลายคน มั่นใจแค่ไหนว่าจะได้รับโอกาสจากพรรค ?
มั่นใจ เพราะผมมีความตั้งใจที่จะลง แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนว่า จะให้ผมเป็นตัวแทนหรือไม่ เนื่องจากเขต 1 อ.เมือง ขณะนี้มีผู้ที่จะเสนอตัว 3 คน โดยทางพรรคจะไม่ใช้วีธีชี้ว่าจะให้ใครลง แต่พรรคมีขั้นตอนในการคัดเลือก คือ การแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการบริหารพรรค และให้พี่น้องประชาชนในเขต 1 โหวดเลือก สุดท้ายก็ต้องผ่านการพิจารณาจากกรรมการบริหารพรรคออกมาเป็นมติพรรค จึงจะได้ลงในนามพรรค ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีที่วัดคนที่ความสามารถ”

@. สาเหตุที่เลือกพรรคอนาคตใหม่ ?
“ ประทับใจจุดยืนของหัวหน้าพรรคที่ได้กล่าวไว้ว่า หากเขตไหนมีคู่แข่งก็ต้องโหวดเสียงกัน ไม่ว่าจะเป็นใครทำอย่างนี้หมด ประกอบกับนโยบายและแนวทางของพรรค ที่สอดคล้องกับความคิดและอุดมการณ์ของผม ซึ่งคิดว่าการเมืองไทยและ จ. สงขลา ควรจะเปลี่ยนได้แล้ว ซึ่งหัวหน้าพรรคเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นคนทำอะไรทำจริง คงจะนำพาบ้านเมืองในอนาคตได้
@. จะให้คนสงขลามีส่วนร่วมกับพรรคอนาคตใหม่อย่างไร?
อยากจะให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้เยอะๆ มากกว่า ตนมีอุมดมการณ์ ในระบบประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนมีหุ้นอยู่คนละ 1 หุ่น ดังนั้น ต้องออกมาเลือกคนที่สามารถนำพาประเทศได้ ซึ่งครั้งนี้เชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนคนเขต 1 สงขลาจะใช้ดุลพินิจย์ในการพิจารณาผู้สมัครมากขึ้นกว่าในอดีต ชอบพรรคไหนเลือกพรรคนั้น แต่หากยังไม่มีเหลือหาทางเลือกอยู่

อ่านต่อเพิ่มเติม : หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส

“ผมอยากจะขอฝากเนื้อฝากตัว พรรคอนาคตใหม่ ด้วยความจริงใจ” นายไพทูรฑ์ กล่าว