ม.ราชภัฎยะลา จัด มรย.วิชาการ 62 “นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น”  พร้อมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์”

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เปิดงาน มรย.วิชาการ 62 “นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น” และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจาปี 2562 “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” โดยมี นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พันเอกชลัช ศรีวิเชียร รอง ผบ.ฉก.ยะลา นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562 “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” โดยรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมทั้งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

 

โดยกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 กิจกรรมนิทรรศการจากหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 17 หลักสูตร นิทรรศการการเลี้ยงผึ้งชันโรง และนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก จากสำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา กิจกรรมการประกวด และแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 32 รายการ อาทิเช่น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การประกวดการแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การแข่งขันแรลลีโดรนจ้าวเวหา การแข่งขันการเขียนโปรแกรม Scratch การประกวดโครงงาน IoT การประกวด idea สุดเจ๋ง นวัตกรรมด้านสุขภาพ การแข่งขันนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น การแข่งขันประชันเสียงไก่แจ้ และแข่งขันไก่สวยงาม การประกวดแพะ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมการสัมมนาและถ่ายทอดงานวิจัย ในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี