มท.2 ร่วมยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง กปน. ครบรอบ 52 ปี “MWA CHANGE FOR BETTER : กปน. ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทย”

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ให้เกียรติเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กปน. ครบรอบ 52 ปี “MWA CHANGE FOR BETTER : กปน. ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทย” พร้อมร่วมแสดงความยินดี โดยมี นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ประธานกรรมการ กปน. (ประธานในพิธีสงฆ์) คณะกรรมการ กปน. นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

นายนิพนธ์ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และพนักงานของ กปน. ที่มุ่งมั่นดำเนินการมาจนล่วงเข้า 52 ปี ซึ่งถือเป็นวัยที่แข็งแกร่ง กปน. ถือเป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งที่สำคัญ ที่ให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำ ในระดับต้น ๆ ของประเทศ สามารถทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย จึงขอฝากให้ กปน. สร้างความมั่นคงในเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง ขอให้เร่งรัดโครงการปรับปรุงกิจการประปา และการขยายการให้บริการให้รองรับยุทธศาสตร์ชาติ รองรับการเติบโตของเมือง และความต้องการน้ำของประชาชนในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชน เป็นหลักประกันให้ประชาชนคนไทยและประเทศไทยต่อไป

นายนิพนธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบัน จะมีใช้อย่างแน่นอนอย่างไม่ขาดแคลน ปริมาณน้ำปีนี้มีมากกว่าปี 2558 จึงขอให้มั่นใจได้ แต่ต้องไม่ประมาท และขอความร่วมมือให้ทุกคนใช้น้ำประปาอย่างประหยัด รู้คุณค่าของน้ำ เพื่อให้มีปริมาณน้ำช่วยเหลือจังหวัดใกล้เคียง