เย็นวันนี้ (14 สิงหาคม 2562)  ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ, นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา บุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนเข้าร่วมการเปิดงานในครั้งนี้จำนวนมาก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ดําเนินการจัดงานเกษตรภาคใต้เป็นประจําทุกปี และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมาถึงครั้งที่ 27 ในวันนี้ ทั้งนี้เนื่องจากไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร พื้นฐานหลักที่สําคัญของประเทศไทยเรายังคงหนีไม่พ้นภาคการเกษตร เพราะการเกษตรเป็นต้นน้ำที่สําคัญของภาคการผลิตอื่น ๆ

 

การที่คณะทรัพยากรธรรมชาติในฐานะสถาบันการศึกษาทางการเกษตรและทรัพยากร ได้จัดงานเกษตรภาคใต้ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งให้การบริการชุมชน เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ เกษตรกร และภาคเอกชน เป็นเวทีแห่งการฝึกฝนประสบการณ์การทํางานแก่นักศึกษา สร้างภาพลักษณ์ความมั่นคงให้แก่พื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจการ ท่องเที่ยวภายในจังหวัดและภูมิภาคได้เป็นอย่างดี นี่เป็นส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้บริการชุมชนในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและมีคุณค่าอย่างยิ่ง