“ประธานฟุก” รับมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ8 ปีซ้อน มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs สร้างมาตรฐานธรรมาภิบาล สู่ความมั่นคงด้านธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีเชิดชูเกียรติให้ธุรกิจสีขาว พร้อมมอบโล่ให้ธุรกิจ 9 ราย ที่มีธรรมา-ภิบาลยอดเยี่ยม และมอบหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจให้ 85 ราย ประจำปี 2562 โดยมี นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบ โดยธุรกิจที่ผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจะเป็นเครื่องบ่งชี้และคัดกรองธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจได้อย่างแท้จริง ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการันตีความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินที่เข้มข้นตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลักความโปร่งใส, หลักการมีส่วนร่วม, หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

สำหรับจังหวัดสงขลามีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 3 ราย ได้แก่ บริษัทพันธ์วิศวกรรม คอนซัลแตนท์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัทสยามคลาสสิค วัสดุภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท หาดใหญ่ สิริกันตวัฒน์ จำกัด

“ในฐานะที่ผมมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ SMEs และได้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้ได้รับการรับรองเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องจนถึงปี 2562 รวม5 ครั้ง 8 ปี (ปัจจุบันหนังสือรับรองมีอายุ 3 ปี) ในนามบริษัท สยามคลาสสิค วัสดุภัณฑ์ (ประเทศไทย)จำกัด” นายพิชัย กล่าว และว่า