แจ้งปิดปรับปรุง

กระเช้าลอยฟ้า

“HATYAI CABLE CAR”

เนื่องจากเทศบาลนครหาดใหญ่

ดำเนินการปรับปรุงและตรวจเช็คระบบกระเช้าลอยฟ้า

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

จนกว่าจะแล้วเสร็จ

จึงขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ มา ณ โอกาสนี้