ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เปิดนิทรรศการ SACICT Mobile Gallery ประจำปี 2019 ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดสงขลาเพื่อสืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน

วันนี้ ที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ บ้านนครใน เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เปิดนิทรรศการ SACICT Mobile Gallery ประจำปี 2019 ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดสงขลา โดยมีนายนราเดช คำทัปน์ คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมงาน “SACICT Mobile Gallery 2019” ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” เพื่อถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านชิ้นงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์จาก หอนิทรรศการของ SACICT รวมถึงงานศิลปหัตถกรรมที่เชื่อมโยงความร่วมมือในอาเซียน


นางบุรฉัตร ศรีวิลัย หัวหน้าฝ่ายบริหารองค์ความรู้และนิทรรศการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการรวบรวมองค์ความรู้ อนุรักษ์ สืบสานคุณค่า แห่งหัตถศิลป์ไทยและมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาไทย อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้งานหัตศิลป์ไทยมีความร่วมสมัยกับชีวิตปัจจุบันหรือ Today Life’s Crafts รวมถึงต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ระดับสากล


สำหรับกิจกรรม SACICT Mobile Gallery ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” การนำนิทรรศการของ SACICT มาให้พี่น้องประชาชนชาวสงขลาได้ชื่นชมในวันนี้ คือความตั้งใจของ SACICT ในการเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความแข็งแกร่งแก่งานศิลปหัตถกรรมไทย ด้วยแรงบันดาลใจในหลากหลายมิติ ในวันนี้ทุกท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสงานหัตถศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และผลงานนวัตศิลป์ที่ได้รับการสร้างสรรค์จากโครงการต่างๆ ผ่านการจำลองหอนิทรรศการของ SACICT ถ่ายทอดภารกิจด้านการอนุรักษ์และพัฒนางานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป