เจ้าของเต้นท์รถยนต์มือสองหาดใหญ่ รวมกลุ่มตั้งชมรมฯ สร้างอำนาจต่อรองไฟแนนซ์ ทั้งวงเงินและอัตราดอกเบี้่ย พร้อมช่วยกันขายในกลุ่ม พัฒนาทีมขายฟรีแลนช์ และเพิ่มภาพลักษณ์วงการ

“เราจะช่วยกันขายรถระหว่างเต้นท์ต่อเต้นท์ หาซื้อและคัดเลือกตัวรถที่จะเข้ามาในกลุ่ม พร้อมดึงฟรีแลนช์(ทีมงานฝ่ายขายอิสระ) การเพิ่มช่องทางขายผ่านโชเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มรายได้” นายประเสริฐ หมวดอินเจ้าของเต้นท์รถยนต์มือสองกรุงเทพเพื่อนรถยนต์ถ.ลพบุรีรมเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ ในฐษนะ“ประธานกลุ่มตลาดรถยนต์สงขลา 2019” เผยเป้าหมายในการรวมกลุ่มผู้ประกอบการเต้นท์รถยนต์มือสองรายย่อยในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และว่า

การแบ่งผลประโยชน์ระหว่างกันนั้น ในกลุ่มมีข้อตกลงกันคันต่อคัน ต่อเคส โดยฟรีแลนซ์คนไหนที่ขายรถได้ก็จะได้เงินคันละหนึ่งหมื่นบาท เพื่อกระตุ้นและเสริมรายได้เพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่กระทบถึงตลาดรถยนต์มือสองโดยภาพรวม

ทั้งยังจะเป็นการผลักดันยอดขายให้เพิ่มขึ้น ซี่งปกติแต่ละเต้นท์ขายได้เดือนละ 8 – 10 คัน เมื่อรวมกลุ่มเป็นชมรมขึ้นมา ถ้าลูกค้าเดินเข้ามาในเต้นท์ที่มีรถมีอยู่20 คัน และไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้ารายนี้ แต่
เต้นท์อื่นๆ ของสมาชิกในชมรมมี ก็นำเสนอขายได้

“ตลาดของรถมือสองช่วงนี้ค่อนข้างนิ่ง ไม่เหมือนหลาย ๆ ปีก่อน อนาคตตลาดรถมือสองแม้ว่าคู่แข่งจะมีมากขึ้น ก็ยังคงอยู่ได้ แต่ทุกคนต้องปรับตัว”